வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழ்!!

“தமிழன் என்று சொல்லடா தலைநிமிர்ந்து நில்லடா” தமிழ் தமிழர்களின் தாய்மொழி. திராவிடர் மொழிகளில் செம்மொழியும் ஆகும்.

வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழ்!! Read More »